E-mail: info@cosmeticsurgery.bg           Тел: 0888 80 20 04 +359 888 802 004
Подмладяване и разкрасяване без белези и без травма.

Корекция на върха на носа (скъсяване и стесняване)

Носът е позициониран в средата на лицето и естетиката на пропорциите основно зависи от него. В поне половината от случаите няма гърбица и се налага само корекция на върха на носа. Тази корекция се състои в стесняване на върха на носа, намаляване на дължината му, както и неговото проектиране.

 

Скъсявяне на върха на носа (намаляване на дължината на носа)

Една от процедурите за естетична корекция на върха на носа е неговото скъсяване. Ние извършваме тази процедура по два начина, като и двата са мини-инвазивни, атравматични, без кръвозагуба, без гипсове и тампони. И двата метода са авторски, описани и публикувани от д-р Сердев. Поради липса на белези от операция, пациентите могат да се върнат на работа и в социалния си живот още в деня след операцията или да си починат 1-2 дни.

  1. Т-ексцизия на върха: извършва се амбулаторно, безкръвно и без тампони. Няма лепенки както при премахване на гърбицата. Няма и насинявания. Тъй като не отваряме носа, а извършваме процедурата закрито, няма тежък следоперативен период и откът е незабележим за околните. Това е метод при който следоперативно няма болки, освен при допир. През първите часове има леко сълзене от носа, което пациентите само попиват. Не трябва да бъркат в носа или да се духат. На контролния преглед на следващия ден се премахва образуваната коричка. Дишането е свободно. Няма видими белези и насинявания, пациентите са свободни да се върнат към ежедневието си без да имат вид на оперирани.
  2. Зашиване на хрущялите за носните кости, което скъсява носа. Извършва се по метода „лифтинг шевове на д-р Сердев“. Този метод получи световно признание и се прилага в целия свят като мини-инвазивна атравматична техника, баз рязане и кървене, с почти непосредствено връжане на пациентите към ежедневието. Той е алтернатива на класическите методи. При тях, особено при отваряне на носа, обръщането на кожата с инвазивни корекции води до дълъг следоперативен период и продължителни отоци. Резултатите са по-късни, а усложненията – чести.

 

Проектиране на върха на носа (приплъзване на колумелата)

Проекцията на върха на носа, според естетиката, е приблизително 30о спрямо линията на профила на лицето. В някои случаи, този ъгъл е по-голям и върхът стърчи, а в други е по-малък и носът е нисък, с малко отклонение от профила. Тогава, ние прилагаме техниката на приплъзване на колумелата – междинната колонка, разделяща ноздрите и дава стабилност на върха.

Това е авторски метод за корекция на върха на носа, описан и публикуван от д-р Сердев. Състои се от опростена техника на приплъзване на кожно-хрущялната част на колумелата спрямо септума (надлъжният стабилен хрущял, раделящ двете половини на носа). Това приплъзване може да се извърши нагоре или надолу, за коригиране на проекцията на върха. Така постигаме естетичния ъгъл на отклонение на носа от линията на профила. Не се ползват импланти или транспланти. На следващият ден се извършва контролен преглед, когато се почиства носа. Пациентите могат да се върнат непостредствено към социалната среда и работата си.

Тази операция е мниинвазивна, атравматична и без кървене. Няма видими белези, няма нужда от болничен престой. Не се слагат гипсове и лепенки, нито тампони.

 

Стесняване на върха на носа

Операцията се извършва чрез зашиване, което стяга и стеснява хрущялите на върха на носа. За целта се минава или през лигавицата (и не остават белези) или през иглови перфорации на кожата. Подобно на всяка инжекция, следите от перфорациите изчезват до 1-2 дни. Зашиването се извършва със специални игли, раззработени от д-р Сердев и носещи името му. Поради това, че не се отваря носа, процедурата за стесняване на върха на носа е безкръвна и атравматична. Няма гипсове и тампони. Пациентите могат да  се върнат към своите социални и работни задължения още на следващия ден. При желание, могат да си починат няколко дни.

Процедурите за корекция на върха на носа – скъсяване, проекция или стесняване – могат да се  извършват самостоятелно (при липса на гърбица), или в комбинация с други техники на д-р Сердев за мини-инвазивна корекция на носа или с цялостна ринопластика. Благодарение на атравматичният характер на методиките, различните видове ринопластика с цел разкрасяване  по естетични правила, могат при необходимост да се комбинират и с различни лифтинги по метода „лифтинг шевове на Сердев“, без белези или ултразвукова липоскулптура на лицето.

 

Виж още: Премахване на гърбицаСтесняване на ноздриСтесняване гърба на носа

 

Ринопластика - образователно видео

След операция за корекция на нос

Други процедури