E-mail: info@cosmeticsurgery.bg           Тел: 0888 80 20 04 +359 888 802 004
Подмладяване и разкрасяване без белези и без травма.

Добре дошли в МЦ „ЕХЕМ“!

Благодарим Ви за проявения интерес към нашите услуги!

Ако продължите да разглеждате и използвате този сайт, вие се съгласявате да се съобразявате и да бъде обвързан със следните правила и условия за ползване, които заедно с нашата политика за поверителност уреждат нашите отношения с вас във връзка с този сайт. Ако не сте съгласни с някоя част от тези правила и условия, моля не използвайте нашият сайт.

Терминът МЦ „ЕХЕМ“ или „нас“, или „ние“, се отнася до собственика на сайта, МЦ „Естетична хирургия, естетична медицина“, чието седалище е ул. „20ти април“ №11, 1606 София, България. Терминът „вие“ се отнася за потребителя или зрителя на този сайт.

Този сайт е предмет на следните условия за ползване:

 

Авторско право

Настоящият сайт е собственост на МЦ „ЕХЕМ“. Съдържанието на страниците на този сайт е за обща информация и за лична, домашна употреба с нетърговска цел и при условие че не се променя или изтрива авторско право, търговска марка или други права на собственост. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате този сайт, с каквато и да е публична или търговска цел.

Неразрешено използване на този сайт може да е основание за предявяване на иск за щети и се смята за престъпление. Използването на този уеб сайт и всички спорове, произтичащи от такова използване на интернет страницата, е предмет на българското законодателство.

Сайтът и неговото съдържание са обект на промяна, без предизвестие.

 

Отговорности

Въпреки че полагаме максимални усилия да предоставяме точна и актуална информация на своята Интернет страница, възможно е да има пропуски и неточности. МЦ „ЕХЕМ“ не носи отговорност за каквито и да е директни, индиректни, инцидентни, последващи или други щети, възникнали поради или свързани с Вашия достъп или ползване на страницата ни. Цялата информация на сайта подлежи на промяна, без предварително предизвестие.

Ние не гарантираме адекватността, точността или пълнотата на съдържащата се на сайта информация и потребителите на сайта са отговорни за оценката на точността на информацията или друго съдържание, което е на разположение в Интернет страницата.

Този сайт съдържа материали, които са наша собственост или са ни предостъпени. Този материал включва, но не се ограничава до, дизайн, оформление, външният вид, изображения, графики. Възпроизвеждането е забранено, освен в съответствие с уведомлението за авторски права, която е част от тези правила и условия.

 

Използване на Бисквитки

Този сайт използва бисквитки, за да се наблюдават предпочитанията за сърфиране. Това ни помага да анализираме данни за уеб трафика на страница и подобряване на нашия сайт, за да го приспособим към нуждите на клиента. Ние използваме тази информация само за целите на статистическия анализ и след това данните се премахнат от системата.

 

Връзки с други сайтове

Този сайт може да съдържа връзки към други сайтове. Тези връзки са предоставени за ваше удобство, за да дадем допълнителна информация. Ние не носим отговорност за съдържанието на свързания уебсайт.

Всички търговски марки, възпроизведени в този сайт, които не са наша собственост на или са ни предостъпени, са упоменати в сайта.